Pčelinjak Tucakov

Stacionar pčelinjaka nalazi se u parku prirode Ponjavica, u okolini Pančeva. U stacionaru se nalaze pomoćna društva, kao i društva u LR košnicama. Kontejner sa 48 košnica Rodna Voja je u stacionaru izvan vremena burnih paša, poput uljane repice, bagrema i suncokreta. 

Zaštita pčelinjih zajednica protiv varoe, opasnog nametnika, vrši se ekološkim sredstvima, na bazi biljaka, kao i zimskim tretmanom oksalnom kiselinom, tako da u medu i vosku nema rezidua opasnih akaricida i insekticida.

Centrifuga, radni sto, otklapač saća, kao i posude za lagerovanje meda načinjene su od prohroma i nemaju plastičnih delova, koji bi došli u dodir sa medom.

Kao ambalaža za prodaju, koriste se isključivo nove staklene tegle i novi metalni poklopci.